Vrapci

Kranovi nam služe
da nam vrapci čuče
nad glavama našim
punim stare tuge.

Neke brige nove
ne mogu ni prići
dok se stare brige
ne istrgnu priči.

Kad vrapci polete
kada vetar dune
kada kiša pljusne
kada sunce grune.

Tada će naše
stare tuge
izbrisati vrapci
odnet ispod duge.

Tad’ bićemo srećni
kao ptičji svet
letit ćemo s njima
i biti k’o svet.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

10.02.2018.