Poetski dan

Od davnina pa do danas
pesme zbore pesmarice
mlade čobanice.

Starog vuka mrkog brka
mlade dece, mladih deva
pijanih poeta.

Kafanskih protuva
uličnih svirača
tamburaša i šajkaša.

Danas je dan tih lirika
emotivnih duša toplih
lirika i poeta.

Zašto im ne dat’ spomen
kad nam lepo zbore
u milinu dan pretvore.

Jasminka Nikolić ex Brdarević