Praznične tuge

Dok se drugi vesele
mene tuga svila
tako uvijek biva
sa svim praznicima.

Pokvarim koncept
cijelome svijetu
napamet mi padnu
sve tuge na svijetu.

I moje i tuđe
u mene se skriju
dok se drugi vesele
mene tuge griju.

Zašto to se desi
mojoj tužnoj duši
hoću i ja radost
da me obraduje.

Hoću da nazdravim
da oči se sjaje
da osmijeh me
lično obraduje.

Nisam valjda ja
samo tužni klovn?
Želim sklopit’ savez
sa veselim bićem.

Koje radost prima
i radošću zrači
Makar tada kad svi se vesele
da i meni isto to se desi.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

07.01.2020.