Ne diraj u moje krugove

Crveni krugovi, autor: Vatroslav Kulis

Od lošeg sam bajku stvarala
na laž istinom odgovarala.

Nikad se prevarom služila
i zato prevaru dobila.

Granicu sam postavila
jer sam odluku donela.

Ne dirajte u moje krugove !

Imate svoje drumove
skretanja razna
i posrnule umove.

Kako u meni
duša treperi i stvara
moram to pokazat svima
na to me tera vera.

Jer muzu prizivam stalno
ona mi blagoslov daje.

Živi, piši i voli
to je postojanje tvoje

Jasminka Nikolić ex Brdarević

17.10.2020.