Baba

Kako se stari
menjamo se.

Nećemo mi to
al’ telo se
sporije kreće.

Mis’o zastane
malo se nećka
tek nakon trena
postane nešta.

Pokreti nekada
hitri i skladni
postanu spori
nesmotreni.

Mi se ljutimo
na sebe sami
šta mi je
bila sam brza
k’o metak.

Ogledalo to je
neprijatelj pravi

Ju kad se pogledam
pa nisam ista.

Kad gledam slike
mis’o me tera
da mislim
da sam mlada i lepa.

Kada iz sobe
unuk me zove
babaaaa

Tada se brecnem

Ej ženski stvore !

Da nisi takva
ne bi te sada
iz sobe vikao
unuk babaaaa !

Sve ide svojim
tokom k’o reka

Teče, teče ,teče….

Nikolić Jasminka ex Brdarević