Najmlađi srpski vojnik

Kada bejah dete, ubiše mi rod.

Majku, oca dedu i još ne znam kog.

Kod strica me skrili

da bi me od zla sakrili.

Ja se tada nađoh sa stricom

među srpskom vojskom.

Pitaše me ko sam ?

Sin oca i majke prezimena Gavrić.

rekoh im sav zbunjen.

S nevericom priđoh

tom tužnom životu.

Al’ me prihvatiše.

Šta sam mog’o znati

šta je mržnja ljuta.

Kad sam tek trebao

u školu da hodim

i slova da pišem.

Ali avaj, slušaj

šta će sa mnom biti.

Dadoše mi pušku

ti češ vojnik biti !

Odelo mi stoji

k’o pravom vojniku

ali ja sam dete

ne podnosim ljudsku metu.

Da se borim s mržnjom

tog poganog sveta

da pucam i gađam

u ljudska telesa.

Nisam bio sretan

što mi baš to dade

ovo vreme ludo

kad Srbija pade.

Svi muški u borbu!

Neprijatelj ljuti

napada i gazi

sve što ispred sebe

nanišani, sravni.

Pokaza se ja kao pravi borac

po godinama dete

a u duši mirotvorac.

Dobih orden prvi

spomenicu pravu

ulicu nazvaše

detetom junakom.

U Srbiji čim se dete rodi

po meni sudeći već je

u vojnoj odeći.

Daj Bože mira

da stasaju Srbi

da su naša deca

po pameti prvi.

Neka više nema

mržnje i ratova

neka samo cveta

porod, vera i nauka !

Jasminka Nikolić ex Brdarević, 2018.