Dosadna pesma

Dobo jutro, reče sat.

Zar je ovo dan ?

Siv , sumoran

sav umoran i dosadan.

Izeš dan !

Kakav ružan i rugoban

namršten i kišovit.

Sa kafom je još gori.

Ona dođe da razbori

tek se onda rastužiš

i potutuljiš.

Svega ima u toj zbrci

uglavnom se loše vrti.

To zbog dana nije čudo

al’ u glavi sve je crno.

Čekam neke bolje dane

čekam neke tople noći

kad zrikavci pesmu zriču

i vetrovi milom mire.

Onda mis’o tera zloće

i ne da im da se stope

sa crnilom naše duše.

Nego leptir zatreperi

i vesele boje cvetne

donesu nam misli svetle.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

25.05.2019.