Bogojavljanje

Pristižu ranim jutrom

pod okrilje hrama

ljudi sa svih strana.

Dolaze jer danas

Bog se javlja.

Vodom spira grehe

i bolove razne

i grehove naše.

i predaka grehe

I praroditeljske.

Golubica prhnu

I duh nas ispuni

stoga nas otac

podseti na trojstvo.

Vo imja Oca i Sina i svetoga Duha

Amin !

Bog se javi

Zaista se javi !

20.01.2019.

Nikolić Jasminka ex Brdarević