Sve se kreće

 U ovom junskom kišnom danu razmišljam o mirnoj luci.

 Usidrena u život koji prolazi kao na filmskoj traci.

 Biti miran, šta to znači?

 Ipak, prolaznost je neminovna kategorija.

 Suprotstavljena dva termina, mir i prolaznost.

 Kao sunčevi zraci koji djeluju na tihi povjetarac i kolebaju njegovo kretanje.

 Život je neprekidno kruženje.

 I kada  duša iz tijela ode u druge svijetove, ona je u kretanju.

 Sve se kreće.

 Uvijek i sada i u vijekove vijekova.

 Amin!

Jasminka Nikolić ex Brdarević

12.06.2023.