Zadušnice

Dva’est prvi vek je

noć pada i tami

koljivo se kuva

koljivo se pravi

Za upokojene

za žive u Hristu

za rodove naše

koji živi nisu.

Umire se uvek

jer tu leka nema.

Samo ko kroz Hrista

život priziva.

Taj veruje

da i mrtvi žive.

I da će se jednom svi

Bogu da dive.

Na onome svetu

bićemo

svi skupa

tamo pravda živi

tamo živi Boga.

Pred zadušnice,

Aleksinac, 09.02.2018.

Jasminka Nikolić ex Brdarević