Tajna je u ženi

Žena u kojoj je
tajna skrivena.
u noćima mladog mjeseca.

Dok je posmatrala
zvijezda Danica
ona je skrivala tajne
oblačeći ih u haljine svilene sjajne.


Tajne su bile užasne.
Utemeljene na psihopatoloskom tipu muskarca.
Kakav je to tip ?
Pa iz analize žena
Rekla bih,da ljubavi nema.

Žena samo može dugo
istrajno da sniva, vjeruje, pati.
Misleći da sve će dobro biti.

To su žene kao iz Proklete avlije.
i drugih kasaba naše književnosti.
Likovi uporni u stradanju i u patnji.

Vijekovi dolaze , prolaze
A one i dalje kao kamen
spoticanja strastima muža
odolijevaju i čuvaju zajednicu.

Taj je svaku milost izgubio
svaku radost napustio
osim radosti da
ugledavši bludnicu uzdrhti kao prut.

Sve bi dao samo da se njoj
velikoj ljubavi među njedra i bedra sunovrati
i umre ako treba od silne strasti
pa makar mu i zadnje bilo.

Žena i dalje trpi i pati
i čeka da se pijan vrati
da zid mu plača opet bude
Tješeć’ ga da sve će proći.

A zna da već sutra
novi se usud sprema
I da mira nema i nema.

Jasminka Nikolić ex Brdarević