Sreća

Sreća to je nekom

zemlja daleka

nekom lijepi sat

nekom gola bedra

masivna i jedra.

Nekom sreća je

glas miloga bića

tiha i umilna riječ

što pjeva ko ptica.

Dan sreće je svaki

kad si svjestan sebe

kada osmijeh širiš

kada šalješ samo

leptiriće njine.

Svakoga dana

možeš srećan biti.

To od tebe zavisi.

Jasminka Nikolić ex Brdarević