Poetski dan

Od davnina pa do danas

pesme zbore pesmarice

mlade čobanice.

Starog vuka mrkog brka

mlade dece, mladih djeva

pijanih poeta.

Kafanskih protuva

uličnih svirača

tamburaša i šajkaša.

Danas je dan tih lirika

emotivnih duša toplih.

Zašto im ne dat’ spomen

kad nam lepo zbore

u milinu dan pretvore.

Jasminka Nikolić ex Brdarević