Smrt

Crni gavran u 13 časova proleti grakćući
Plavo prostranstvo iznad groblja
i taj gavran i sunce žuto.

Raka čeka starog čoveka
«suza» od svežeg cveća napravljenog.

Buketi, sveće poslednjeg pozdrava
prijateljskih živih ljudskih likova.

Svi ćemo mi u prah ponovo
Samo je vreme akter priče
Sve kažu sudbine sretne sliče.

A ja bih rekla svaka je za se knjiga jedna,
istorija ljudska uspona i padova srećnih i onih drugih trenutaka
Ljubavnih jada i običnih trenutaka
Pijanih i treznih dana.

Nepredvidivih i razumnih odluka.
Samo postoji jedna moćna muka
kad bolest savlada telo čoveka.

Tada se suši životni sok
Duša se pretvara u smrtni muk.

Nikolić Jasminka