Senke

Silina svetlosti stvara senke

crne prilike dugačkih figura ljudi i zgrada.

Tako su blizu, a tako daleko.

Nikada stići do njih

koliko ih goniš

i sam sebe uhodiš.

Ne vidi se tvoje nesavršenstvo

samo senka savršena

dugačka i vitka.

Prelama se na stepeništu

a u vodi obrnuto

okrenuta slika prirode.

Inspiracija slikarima

Fotografima i umetnicima.

Tajnovite su i inspirativne.

Jasminka Nikolić ex Brdarević