Pesma o neizgovorenim rečima

Posvećujem ovu pesmu neizgovorenim rečima

koje stasavaju godinama u najlepšu devojku

koja nikada sreću naći neće.

Koliko je takvih skrovitih reči

progutalo kakvu dobru knjigu, pesmu, dramu.

Ne ugleda svetlost dana skrivena usamljena reč

kao da su je isprepadale reči psovačice

hot-lajn prodavačice, perverzne žderačice.

Stidom se kriju reči soneta

ljubavnih balada poeta.

Neka padnu u grotlo ada

sve ružne psovke, prevare i kletve.

Neka živi topla, lepa reč !

Delom potvrdi izrečeno

Tada si pečat dao,

predstavu o sebi drugima si iskazao.

Aleksinac, 17.04.2018.

Jasminka Nikolić ex Brdarević