Preobražaj

Hladan mirisan osjećaj zime
šalom umotana.
Toplotom misli šaljem u visine sve miline.

Ukus djetinjstva sličnih zima
ognjište u meni stvara
i grijem se na njega.

Rumeni obrazi na glatkoj koži, pogled bistar
silina jedrine, belina zime
čistota misli preobražava.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

15.02.2021.