Plava kuća

Dođe mi tako da se smejem
da radosti kraja nema.

Da miris krepki i svetlost bela i pev’ slavuja i plavo nebo
i klokot vode i zvuk pčele i sunce žuto i lepet krila
i topot konja,sve leptire i šimšire
unesem u kuću plavu.

I živim sa svima u malom selu.
Gde nema zlobe gde nema jada.
Gde samo ljubav
Al’ samo ljubav vlada.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

14.02.2018.