Pospan dan

Kad dan pospan zadrema

plava noć se na konak sprema.

Naša psiha teži u rem fazu da beži.

Umesto lakoga sna

misli u vrtlogu briga

jure i tmure nam mozak

a san ko Sveti Đorđe

mačem seče tu alu.

Rola se gasi

odlazi glumac

šestar obrće krug

sunce odlazi na jug.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

31.01.2024.