Nada

Navijam sat
Mehanizam ili digitalizam ?
Ne, nada da se budim.

Da san pređe u javu
Da noć preuzme dan
Da mir preuzme akciju.

Nada u bolje danas
Vera u još bolje sutra
I ljubav prema obe.

Kako sva tri termina
Ženski rod nosi
Govori da žena sve podnosi.

Izgleda slaba
Uprkos izgledu ona je jaka
Ima snage volje I ljubavi.

Sve nedaće I slavlja
Na plećima uznosi.

Raduje se,
Plače ponekad.
Ali bez toga nije žena.

Jer žena ima zadatak
Da bude uzglavlje
I podrška svima oko nje.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

17.10.2018.