Krik

Ekspresionistički slikar Munk, Krik

Osećaj nemoći u nevolji
pobuna protiv društva.
sveprisutna tuga
ličnog i svetskog stradanja

Svet je nesavršeno mesto

 prožeto patnjom
i tragikom čovjeka.

Ima li nam spasa,

da nam dete stasa

u zdravog čoveka

 ima li vajde od našeg glasa.

Smrt je nemio događaj
a samo izgovaranje reči
nevericu nam stvara.

Život je nepovratna pojava!

Pozivam na molitvu za ljubav

dobra dela i praštanje.

Molim za minute pažnje

molim vas, to je malo potražnje

za mrvice ljubavi

vapaje da me vidite, čujete, osetite.

Neću vaše igračke, vaše novce,

hamburgere, zdrave hrane

brendirane patike i sandale.

Hrane ljubavi dajte meni,

za tim vapim

krike puštam dok se vi divite

mojoj pameti.

Vodite me na livadu gde ovce pasu

gde rosa na travi prebiva

gde se stopa sa zemljom spaja

gde slavuj peva

gde Bog prebiva,

Hoću da budem lik po božijem podobiju.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

07.05.2023.