Imam hranu za sujetne

Copyright Jordan Swain

Imam hranu za sujetne.
Sve se može kad se hoće i uz pomoć svete Petke
i svih onih koje behu za decu i glavu svile.

Uz Gospoda sve je podvig
I kad misliš da si iznad
moje malo uzmicanje
više vredi nego tvoje gordo radovanje.

Biti gazda bližnjem svome
nije ništa, do sujeta
tako radi svaki onaj
kome bližnji malo vredi.

Kome ništa nije sveto
sem sopstvenog doživljaja
da si velik kada tražiš
što sam možeš das’ poslužiš.

Ali treba pokazati ko je gazda ko je grom .
A to ništa ne kazuje osim da si mali stvor.

Jasminka Nikolić 07.07.2018.