Imam hranu za sujetne

Imam hranu za sujetne.
Sve se može kad se hoće
i uz pomoć svete Petke
i svih onih koje behu
za decu i glavu svile.

Uz Gospoda sve je podvig
i kad misliš da si iznad
svako malo uzmicanje
više vredi nego
tvoje gordo radovanje.

Biti gazda bližnjem svome
nije ništa, do sujeta
tako radi svaki onaj
kome bližnji malo vredi.

Kome ništa nije sveto
sem sopstvenog doživljaja
da je velik kada traži
što sam može das’ posluži.

Ali treba pokazati
ko je gazda
ko je grom .
A to ništa ne kazuje
osim da si mali stvor.

Jasminka Nikolić ex Brdarević
07.07.2018.