Božija volja

Doći ću

kad tihe noći budu sijale svicima koji gasnu u tami.

Doći ću

kad pozoveš me Ti.

Spremaću se za odlazak i moliću svece da spokoj mi da

Kad slavuj zapeva na blagovesti

i anđeli pevaju Heruvimsku pesmu

a pojci glasom blagodarno uznose.

Doći ću kad me pozoveš Ti

Jasminka Nikolić ex Brdarević

05.08.2020.