Žito

Poleglo žito

nabreklo zrnevlje

rukave zasukao seljak

godina rodna.

Žanje se plod truda i rada

traje i traje

al’ donosi rod.

Od toga žive

porodi mnogi

od toga se posle

mnogo toga rodi.

Nije lak posao

sa zemljom radit’.

Ona se daje

al ‘ zna i jalova biti.

Do brašna je teško doći

mada mi olako sve shvatamo

ali kad ti prosjak ruku pruži

i kaže daj za ‘leba koju banku !

Mi bahati bacamo hleb,

a bilo je godina

kada je hleb  na pijedestal stavljan

kao blago gledan.

Bože oprosti nam

daruj nam snagu

da mjeru imamo

da opet ne dočekamo glad.

Jasminka Nikolić ex Brdarević, 29.06.2019.