Tišina

U sadašnjem trenutku boravi tišina.

U tišini boravi sve što tražimo.

U tišini boravi naše istinsko biće, sam život.

Pre nego što progovoriš
zapitaj se:
da li će tvoje reči odgovarati istini,
da li će nekome naneti bol,
da li su korisne
i na kraju,
da li je neophodno narušiti tišinu
zbog toga što želiš da kažeš.

Tihovanje

Tihovanje je izuzetno važno. Čak i ako se čovek ne moli, samim tihovanjem, on se zapravo moli. Tihovanje je nevidljiva molitva, jer je za molitvu važno isto onoliko koliko je čoveku neophodno disanje, iako se ne vidi.

Avgust, 2023.

Jasminka Nikolić ex Brdarević