Svetski bol

Osećaj sete u bolesti
pobuna protiv društva
sve prisutna tuga
ličnog i svetskog stradanja.

Svet je nesavršeno mesto
prožeto patnjom
i tragikom čoveka.

Korona „kruna“ venac
jednaki smo u bolesti.
„Kruna“ je užarena protiv čoveka
da li je trebalo da nas još više razjedini.

Teorije su razne
kako je zavera
za druge je vakcina prava
treći su skeptici, to ne postoji.

Smrt je nemio događaj
a samo izgovaranje reči
nevericu nam stvara
život je nepovratna pojava.

Jasminka Nikolić ex Brdarević