Svetski bol

Osećaj nemoći u bolesti

pobuna protiv društva

sveprisutna tuga

ličnog i svetskog stradanja

Svet je nesavršeno mesto

prožeto patnjom

i tragikom čoveka.

Da li smo jednaki u bolesti?

Smrt je nemio događaj

a samo izgovaranje reči

nevericu nam stvara.

Život je nepovratna pojava!

Jasminka Nikolić ex Brdarević

31.03.2021.