Svetski bol

Osećaj nemoći u bolesti
pobuna protiv društva
sveprisutna tuga
ličnog i svetskog stradanja

Svet je nesavršeno mesto
prožeto patnjom
i tragikom čoveka.

Da li smo jednaki u bolesti?

Smrt je nemio događaj
a samo izgovaranje reči
nevericu nam stvara.

Život je nepovratna pojava!

Jasminka Nikolić

31.03.2021.