Stećak

stecak, Radimlja kod Stoca

Mnogi bi želeli

pesnici biti.

Na rimama

slavu graditi.

Nije za svakog rima

nije za svakog pesma.

Nekada je duša tesna

nekada se srce nećka

pa mu pesma dođe

ko kamena stećka.

Jasminka Nikolić ex Brdarević , 2018.