Smajli

Nećete verovati
ali ima i toga
da tužan čovek
u radost pređe.

Rešava moj unuk
majstor je pravi.
Okrene se natraške
dubi na glavi.

I tuga pređe u smajli pravi
i Pepa prase i svi likovi
srećni budu
kroz pogled taj.

Kad mamu ljuti
dubi na glavi
i osmeh iznedri.

Majka se smeje
vragu mali sretna sam
samo te vaspitnim merema
vraćam putevima pravim.

Jasminka Nikolić ex Brdarević