Pomen

Dvae’st prvi vek je
noć pada i tami
koljivo se kuva
koljivo se pravi

Za upokojene
za žive u Hristu
za rodove naše
koji živi nisu.

Umire se uvek
jer tu leka nema.

Samo ko kroz Hrista
život priziva.

Taj veruje
da i mrtvi žive.

I da će se jednom svi
Bogu da dive.

Na onome svetu
bićemo
svi skupa
tamo pravda živi
tamo živi Boga.

Pred zadušnice,

Aleksinac, 09.02.2018.

Jasminka Nikolić ex Brdarević