Osmi mart

Ilustracija: © Peolla from Pixabay

Osmi mart kao
da je zakonska
odredba.
Na taj dan
„zakonom“ treba
poklonit nešto
na dar.

Možda sam sklona
karikaturi,
a ovo liči
baš liči.

Iskrivljenu sliku
o svemu,
ovoga puta o ženi.

Cvećari, hotelijeri
muzičari, zlatari
i ostale radnje.
Želim vam dobar pazar.

Zakone, zaštiti ženu
kad zakon treba
da se pokaže
tada će praznik
biti važan
i odjek zaista snažan.

Ipak pobrinite se
da budete dobri i nežni
i baš vi pravi i neizbežni.

Jasminka Nikolić ex Brdarević