Moj život

U oku mome
mrak i tama
poneka zvezda
svetlost prelama.

Volim te kuće
i noć bez ljudi
jer ljudski malo
ima ko da ponudi.

Mnogo je zvanih
malo izabranih
mogu i sama
na put večni.

Spoznaješ svaku gordost ko zmiju
pustite moju istoriju.

Tako je mala i nebitna
kad pogledate da se ruši pola sveta.

Jasminka N. ex Brdarević

24.02. 2024.