Mesec

Jeste li primetili prevlast meseca 
u odnosu na sunce u pesmama.
Ili se rimuje
ili tišina noći maštu raspiruje.

Biće da je zbog ljubavi
Jer ona noću radi
Mada se mesec i sunce sastaju 
na izlasku kao i na zalasku
i nikada se ne poklope 
čak ni u u zagrljaju.

Mesec je i hladan i mračan
A opet romantičan.
Baš ta tajanstvenost daje mu čari.

Pa stiže takav da iznedri
stihove koji oplakuju razne ljubavi
I maloga Princa 
I razne uspavanke
I usnuli grad
I devojčicu sa šibicama.

I uvek ono što manje svetli
budi u nama radosti veće.
Neka nam i sunca
Ipak Zemlja se okreće !

Jasminka Nikolić ex Brdarević