Duh lenosti

Žurba naša svakodnevna
ne pomišlja na duhovno.
Malo para, malo svega
jure trče kako stići sve račune prestići.

Brzi tempo, brzi hod
napraviše roba svog.
Najmanje stresa
nervozu nam stvara.

Takvi poželjni nismo
brzo jedemo
brzo pijemo
brzo propadamo.

Kada nas stigne nevolja ljuta
Majko božija
molim ti se
skreni me sa ovog pogubnog puta.

Lenosti duha kraj neka bude
molim Tvorca da me spasi
od ove moderne pošasti.

Neću da čekam bolest i krah
hoću na vreme da nađem spas.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

11.03.2019.