Čovjek sa gitarom

Na brijegu iznad grada
živi čovjek sa gitarom.

On pjeva svako veče
o svome starom gradu.

Živjelo se ovdje
od uglja, soli i pjesme
dođoše nova vremena
i donesoše progrese.

Sada smo mala komuna
u srcu velikog svijeta
ostali su starci
mladost je preko bijelog svijeta.

Na dajte da vas zavedu
našeg grada je sve manje
on je sve veći
al’ duša mu fali.

Bilo je tako lijepo

I sve je odnio vrag
došla su nova vremena
I sve je pokrio mrak.

Gitaru je zamjenio Rep
a šljivu novi skank
ljubavi sve su rijeđe
od njih je ostao trag.

Bilo je tako lijepo
podsjetiću vas ja
ovo je nekad bila gradska čaršija.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

24.01.2024.