Brana

Brana
Prepreka
zadržaj sadržaja
brana
most
međa između dobra i zla
brana
voda i njen zaustavljeni tok
brana
podrška i kontra tim
brana
teg tvoji
teg oni drugi
brana
odbrana, zabrana, ubrana, rana.

Imate li vi svoju branu
ili ranu
zaoranu
možda samo zoru ranu
uzraslu u ovom danu?

07.03.2024.

Jasminka Nikolić ex Brdarević