U raj na odloženo plaćanje

Sve se odlaže

kupuje na kartice, čekove

popuste, akcije.

Odlažemo oproštaj i grehove

dok plaćamo tražimo beneficije

Sve bi da pojeftinimo.

Ljudskost je jednostavna

samo je mi odlažemo

a raj se ne kupuje

nego zaslužuje.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

13.02.2024.