U raj na odloženo plaćanje

Sve se odlaže
kupuje na kartice, čekove
popuste, akcije.

Odlažemo oproštaj i grehove
dok plaćamo tražimo beneficije

Sve bi da pojeftinimo.

Ljudskost je jednostavna
samo je mi odlažemo
a raj se ne kupuje
nego zaslužuje.

Jasminka Nikolić ex Brdarević

13.02.2024.