Ptice

Kranovi nam služe

da nam vrapci čuče

nad glavama našim

punim stare tuge.

Neke brige nove

ne mogu ni prići

dok se stare brige

ne istrgnu priči.

Kad vrapci polete

kada vetar dune

kada kiša pljusne

kada sunce grune,

e tada će naše

stare-nove tuge

izbrisati vrapci

odnet ispod duge.

I bićemo srećni

kao ptičji svet

letit ćemo s njima

i biti ko svet.

10.02.2018.

Jasminka Nikolić ex Brdarević, 10.02.2018.